ES parama

Verslo konsultacijos ES paramos klausimais

UAB “Ž. Ū. projektai“ konsultuoja žemės ūkio klientus ES paramos klausimais ir rengia paraiškas bei verslo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2021 metų programos kryptis:

 1. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas
 2. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas
 3. Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimą

Mūsų tikslas – operatyviai ir lanksčiai reaguoti į kliento poreikius, siūlant tinkamiausius sprendimus. Mūsų klientai:

 1. Privatūs ūkininkų ūkiai
 2. Žemės ūkio bendrovės
 3. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės
 4. Žemės ūkio uždarosios akcinės bendrovės

Konsultuodami žemės ūkio verslo klientus atliekame:

 1. Ekonominio gyvybingumo nustatymą
 2. Ūkio ( bendrovės ) finansinio pajėgumo nustatymą
 3. Parengiame verslo planą
 4. Užpildome paramos paraiškas
 5. Pravedame pirkimo konkursus ir apklausas
 6. Užpildome mokėjimo prašymus