Gyvuliu sveikatingumas

  Lietuvoje gyvulininkystė yra pagrindinė žemės ūkio šaka. Tą lėmė gamtinės sąlygos ir tradicinė Lietuvos valstiečių patirtis. Vykstant įvairiems pertvarkymams šalies žemės ūkyje, gyvulininkystei visada buvo skiriamas didžiausias dėmesys. Net 85 proc. žemės ūkio prekinės produkcijos gaunama iš gyvulininkystės. Gyvulininkystės šakos produkcijos kokybė, gaminamų maisto produktų kokybė labai glaudžiai susijusi su žemės ūkio gyvulių sveikatingumu. Tik turėdami sveikas bandas ūkininkai ir kiti augintojai užtikrins gyvulininkystės konkurencingumą bendroje Europos Sąjungos erdvėje. Sveikas bandas ūkininkai turės ne tik įgyvendindami užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones, bet ir tinkamai organizuodami gyvulių laikymą, šėrimą, laikydamiesi gyvūnų gerovės reikalavimų. Labai svarbu taikyti naujas gyvulių auginimo ir laikymo technologijas. Šios priemonės didina gyvulių produktyvumą ir produkcijos kokybę. Taip pat vienas didžiausių aspektų gyvulių sveikatingumui yra pašarų priedai. Kas jie ir kuo jie susiję su gyvulių sveikatingumu. Pašarų priedai – tai medžiagos ar preparatai, gerinantys pašarų virškinimą, skatinantys gyvūnų produktyvumą ir tenkinantys jų mitybos poreikius įvairiais auginimo laikotarpiais bei mažinantys žalingą gyvūnų medžiagų apykaitos produktų(fekalijų ir šlapimo) poveikį aplinkai bei medžiagos slopinančios pašarų gedimą, gerinančios pašarų skonines savybes ir jų suėdimą, pašarų virškinamumą ir įsisąvinimą, reguliuojančios siloso fermentaciją ir kt.

Priedai gyvulininkystei