01

Autorius:  iš ES paramos konsultacijos

Projektas  “NAUJŲ BIOPREPARATŲ PANAUDOJIMAS AMONIAKO EMISIJAI IŠ MĖŠLO MAŽINTI” (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-089) finansuojamas  iš Europos  regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K.

03