Biodujos

Kodėl aktualu?
Versle nuolat ieškome galimybių mažinti kaštus, optimizuoti gamybos procesus racionaliai panaudojant išteklius, siekiame uždirbti papildomų pajamų. Šiandien susiduriame su nuolat brangstančių elektros ir šilumos energijos išteklių problema ir tai mus skatina ieškoti galimybių panaudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Žemės ūkio produktų auginimo ir jų perdirbimo srityse šie ištekliai yra atliekos, kurios neišvengiamai sudaro dalį gamybos grandinės, ko pasėkoje susiduriame su dar viena problema – atliekų tvarkymo. Siūlome vieną sprendimą eilei spręstinų klausimų Jūsų įmonėje – biodujų jėgainę, kurios funkcionavimui užtikrinti naudotumėte gamybos procese susidarančias atliekas, užsitikrintumėte elektros energijos ir šilumos tiekimą, o taip pat – uždirbtumėte papildomų pajamų.

Produktas

Biodujų jėgainėse iš Jūsų įmonėje susidarančių ir/ar iš išorės gaunamų organinių atliekų generuojamos biodujos, kurios panaudojamos kogeneracijos procese gauti elektrai ir šilumai arba garui. Gauta elektra priduodama į skirstomuosius tinklus už tarifą, taikomą elektrai, pagamintai iš atsinaujinančių šaltinių. Gauta šiluma panaudojama pagal poreikį arba, esant galimybei, parduodama. Biodujų gamybos procese susidariusios skystojo pavidalo atliekos gali būti naudojamos kaip itin vertinga trąša.

Apie įmonę
Bendradarbiaujame su  EnviTec Biogas AG (Vokietija) . EnviTec Biogas AG buvo įkurta ir veiklą atsinaujinančių energijos šaltinių srityje pradėjo 1996 metais, o šiandien yra pasaulinis biodujų gamybos lyderis. Įmonės teikiamos biologinio, technologinio ir techninio pobūdžio paslaugos apima pilną biodujų gamybos verslo procesą – nuo planavimo iki pilno įrengimo, taip pat ir operavimo priežiūrą.
2008 metais įmonė pateko tarp 100 sparčiausia augusių įmonių Europoje.

BIODUJOS

  • PAPILDOMOS PAJAMOS
  • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  • ENERGETINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ